Asukasinfo

Asuminen asunto-yhtiössä on yhteisöasumista, jossa viihtyy parhaiten kun huomioi naapurit ja toimii normaalien järjestysmääräysten mukaisesti.

Kaikissa taloyhtiöissä on käytössä järjestysmääräykset, jossa määritellään normaalin asumisen puitteet. Tutustu talon järjestysmääräyksiin. Eniten valituksia aiheutuu naapurien melusta ja metelöinnistä myöhäiseen aikaan tai öisin sekä huoneistoremonttien aiheuttamista häiriöistä, melusta tai pölystä.

Uusi, vuonna 2010 voimaan tullut Asunto-osakeyhtiölaki määrittelee kunnossapitovastuunjaon yhtiön ja osakkaan välillä. Sen mukaan taloyhtiön vastuu laajeni myös huoneiston sisäpuolisissa laitteissa ja järjestelmissä. Yhtiö on velvollinen pitämään kunnossa erilaiset yhtiön asentamat perusjärjestelmät, kuten lvis-järjestelmät.

Huoneistoremonteista pitää ilmoittaa kirjallisesti taloyhtiölle ennen remonttiin ryhtymistä. Talohtiölle tulee antaa kohtuullinen aika käsitellä ilmoitusta.

Kiinteistöhuoltoyhtiö vastaa kiinteistöhuollosta ja huolehtii taloyhtiön teknisten laitteiden huollosta ja kunnossapidosta. Äkillisissä vikatilanteissa tulee ottaa ensimmäisenä yhteyttä huoltopäivystykseen, joka palvelee 24 h.

Isännöitsijätoimisto huolehtii taloyhtiön hallinnosta ja taloudenpidosta.