Ohjeita remontointiin

Asunto-osakeyhtiölain mukaan on osakkeenomistajan ilmoitettava taloyhtiölle huoneistoremontistaan etukäteen kirjallisesti, jos se voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kiinteistöön, rakennukseen, huoneistojen osaan tai toisen osakkeenomistajan huoneiston käyttämiseen. Ilmoituksen yhteydessä pitää isännöitsijälle antaa myös tarvittavan yksilöidyt selvitykset remontin toimenpiteistä.

Remonttia ei saa aloittaa ennen kuin asuntoyhtiöllä tai toisella osakkeenomistajalla on ollut kohtuullinen aika ilmoituksen käsittelemistä varten. Taloyhtiöllä on oikeus valvoa, että remontti toteutetaan kiinteistöä tai rakennusta vahingoittamatta ja hyvät rakennustavan mukaisesti. Remonttia tekevä osakas on vastuussa tarpeellisista ja kohtuullisista ilmoituksen käsittelyn selvityskustannuksista sekä yhtiölle aiheutuvista valvontakustannuksista.

Taloyhtiön velvollisuuksiin kuuluu säilyttää osakkaiden remontti-ilmoitukset ja pidettävä niistä luetteloa. Ilmoituksista on myös mainittava isännöintitodistuksessa.

Asunto-osakeyhtiölain 4. ja 5. luku määrittävät säädökset osakkeenomistajien suorittamiin kunnossapito- ja muutostöihin. Suunnitellessasi remonttia tutustu tähän ohjeeseen, täytä kunnossapito- ja muutostyöilmoitus –lomake ja ota yhteyttä isännöintitoimistoon.

Lisätietoja remontteihin liittyen löydät:

Taloyhtiö.net - Huoneiston kunnossapito- ja muutostöiden ilmoittaminen osakkaan remonteissa

Asunto-osakeyhtiölain luvuista 4. ja 5.

tai ottamalla yhteyden asiakaspalveluumme asiakaspalvelu@ilinnovation.fi